دوس دارم سرما بخورم
by : x-themes
تو پیام بازرگانی نشون میده پیره زنه تنها و خسته
نشسته، بعد نوه‌ش بهش اس‌ام‌اس میده، از تنهایی در
میاد و خوشحال و خندون میشه.
 بعد میگه: هیچ کس تنها نیست. "همراه اول"

پشت سرش تبلیغ نشون میده یارو تولدشه،
همه بهش اس‌ام‌اس میدن، ولی داره از تنهایی می‌پکه!
بعد میگه: پیامک‌ها جای خالی شما را پر نمی‌کنند.
"وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
آخه چی بگیم؟


سه شنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۲ 14:30 |- باران -|

ϰ-†нêmê§